Mezinárodně obchodní činnost vybraného podniku

dc.contributorHojný Tomáš, Ing. : 67841
dc.contributor.advisorDemel Jaroslav, Ing. Ph.D. : 60633
dc.contributor.authorZavřelová, Kristýna
dc.date.accessioned2021-03-02T04:18:07Z
dc.date.available2021-03-02T04:18:07Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-01-28
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-1-28
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je nastínění problematiky Cross-Company procesu v mezinárodní společnosti Knorr-Bremse. Cílem práce je zmapování a zhodnocení celého procesu od samotné objednávky produktu až po dodání k cílovému zákazníkovi a porovnání tohoto způsobu obchodu oproti klasickému způsobu dvoustranného obchodu (jednotlivých poboček Knorr-Bremse). Úvodní kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na fungování mezinárodních společností a jejich charakteristika v mezinárodním obchodě. Další část přibližuje danou problematiku v oblasti podnikových procesů a to především nákupu, logistiky a prodeje. Analytická část práce se věnuje společnosti Knorr-Bremse, ve které je vyhodnocen konkrétní příklad Cross-Company procesu v porovnání s klasickým případem. K tomu je připojena analýza silných a slabých stránek zmíněného nákupně-prodejního procesu, v závěru je analýza zhodnocena a doplněna návrhem na zlepšení procesu.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the outlining of the Cross-Company process in the international company Knorr-Bremse. The aim of the thesis is to evaluate the whole process from the product order itself to the entire logistics to the target customer and whether it is a more efficient and economical process of trade compared to the classic case (of every single subsidiary of Knorr-Bremse). The introductory chapters focus on the theoretical context of concerning the functioning of international companies and their role in international trade. The next part is closer to the given issue in the area of business processes, especially purchasing, logistics and sale in the company. The analytical part of the thesis is devoted to the company Knorr-Bremse, in which a specific case of Cross- Company process is evaluated compared to the classic one. The thesis is supplemented with the analysis of the strengths and weaknesses in the purchasing-sales process, in the conclusion is the analysis evaluated and supplemented with suggestions for enhancement.en
dc.description.mark
dc.format87 s. (124 000 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata -
dc.identifier.signatureV 202102573
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/159851
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparDANIELS, John D., Lee H. RADEBAUGH a Daniel P. SULLIVAN. 2015.~International business: Environments and operations. 15th~ed. Boston: Pearson Education. ISBN 978-1-292-01679-5.par parDOLEŽAL, Jan a Jiří KRÁTKÝ. 2017.~Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty! Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5693-6.par parMACHKOVÁ, Hana.~2015.~Mezinárodní marketing. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5366-9.par parMACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO.~2014.~Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing.~ISBN 978-80-247-4874-0.par parPROQUEST. 2019.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-29]. Dostupné z:~http://knihovna.tul.cz/.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCross-Company procescs
dc.subjectorder to cashcs
dc.subjectmezinárodní společnostcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectCross-Company processen
dc.subjectorder to cashen
dc.subjectinternational companyen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectpurchasingen
dc.subjectsalesen
dc.titleMezinárodně obchodní činnost vybraného podnikucs
dc.titleInternational business activity in a selected companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePMP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000538
local.identifier.stag40459
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06676451
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2573
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Zavrelova_Kristyna_2020.pdf
Size:
4.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Zavrelova.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_2021_zavrelova.pdf
Size:
586.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
17.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP