Pevnost směsových přízí

Title Alternative:Strenght of blended yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work is concerned with the subject of blended yarn. Its objektive is to check the prediction possibility of the blended yarn strength. The status of the actual knowledge about this theme has been located firstly in the literature retrieval relating to the prediction posibility of the blended yarn strength and the appropriate theories of the strength modelling. In the following experimental section are noted the measured results of the strength of chosen yarn set with the nominal fineness 20tex, 29,5tex and 45tex and with a different blending share. At the end of this diploma work is introduced the evaluation, which is based on the comparison of the experimental values with the chosen models for prediction and assesment of the appropriate conclusions.
Diplomová práce řeší téma pevnosti směsových přízí, přičemž jejím cílem je prověřit možnosti predikce pevnosti směsových přízí. Nejdříve byl zjištěn stav dosavadního poznání na zadané téma v literární rešerši, která se týká predikce směsových přízí a odpovídajících teorií pro modelování pevnosti. Poté následuje experimentální část, ve které jsou uvedeny naměřené výsledky pevnosti vybrané skupiny přízí o jmenovité jemnosti 20tex, 29,5tex a 45tex s různým směsovým podílem. Nakonec je uvedeno vyhodnocení, které spočívá v porovnání experimentálních hodnot se zvolenými modely pro predikci a stanovení příslušných závěrů.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1CD ROM; rozsah: 64 s., 3 s. přílohy
Subject(s)
strength, tenacity, elongation, structure, predicting, blending, pevnost, poměrná pevnost, tažnost, struktura, predikce, směsování
Citation
ISSN
ISBN