Obraz Podještědí v povídkách Karoliny Světlé a Františka Křeliny

dc.contributor
dc.contributor.advisorKoudelková Eva, Mgr. Ph.D. : 55066
dc.contributor.authorHmirová, Kateřina
dc.date.accessioned2019-09-12T11:13:30Z
dc.date.available2019-09-12T11:13:30Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2019-01-24
dc.date.submitted2017-4-30
dc.date.updated2019-1-24
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá porovnáním přístupu Karoliny Světlé a Františka Křeliny k reflexi specifik Podještědí z etnografického, sociálního a národnostního hlediska v jejich povídkách umístěných do kraje pod Ještědem. Cílem tohoto srovnání je poukázat na vlastnosti, které si region pod Ještědem postupem času uchoval a jež byly natolik silné a zajímavé, že je ve svých dílech zmiňovali oba autoři, ale také na ty, které se od časů Karoliny Světlé do doby Františka Křeliny nedochovaly. Práce nejprve předkládá nástin života obou autorů, z něhož je patrné, jak silný osobní vztah k tomuto kraji měli. Následuje analýza specifik Podještědí ve vybraných prózách ze souboru Ještědské povídky od Karoliny Světlé a ze sbírky povídek Jalovčí stráně Františka Křeliny.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the comparison of Karolina Svetla's and Frantisek Krelina's approaches to a reflection of specifics of Podjestedi from an ethnographic, social and national point of view in their tales situated in the Jested's region. The aim of this comparison is to highlight not only the features which the Jested's region preserved over time and which were so prominent and interesting that both authors mentioned them but also those which were not preserved from the time of Karolina Svetla until the time of Frantisek Krelina. In the first part, the thesis presents an outline of both authors' life from which it is clear how strong was their connection to this region. Analysis of the Podjestedi's specifics in the selected prose from the collection of Jestedske povidky by Karolina Svetla and from the collection of stories Jalovci strane by Frantisek Krelina follows.en
dc.description.mark
dc.format69 s. (130 136 znaků)
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 201901178
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153555
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonKŘELINA, František. Jalovčí stráně: novely a povídky. Praha: Československý spisovatel, 1967.
dc.relation.isbasedonSVĚTLÁ, Karolina. Povídky z Podještědí. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1955. 522 s.
dc.relation.isbasedonFRAENKL, Pavel. František Křelina: Hlas kořenů. Rozpravy Aventina, 1927, roč. 3, č. 5, s. 63.
dc.relation.isbasedonHODROVÁ, Daniela. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. 1. vyd. Praha: Torst, 2001. 865 s.
dc.relation.isbasedonKNAP, Josef. Básníci selství: studie o ruralismu u nás. Praha: Svobodné učení selské, 1932.
dc.relation.isbasedonKNAP, Josef. Literatura české půdy. Praha: Novina, 1939. 47 s.
dc.relation.isbasedonMEČIAR, Stanislav. František Křelina: Jalovčí stráně. Elán, 1938, roč. 8, č. 10, s. 910.
dc.relation.isbasedonRENČ, Václav. Křelina povídkář. Rozhledy, 1937, roč. 6, č. 40, s. 308.
dc.relation.isbasedonRuralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti, díla, ideje: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2005 v Sedmihorkách. Semily: Státní okresní archiv, 2005. 342 s.
dc.relation.isbasedonŘEPKOVÁ, Marie. Vypravěčské umění Karolíny Světlé: K proměnám tématu a tvaru její ještědské prózy. 1. vyd. Ústí nad Labem: Severočeské nakl., 1977. 293 s.
dc.relation.isbasedonŠPIČÁK, Josef. Ještěd Karoliny Světlé: Karolina Světlá v dopisech o ještědských horách a jejich lidu. 1. vyd. Liberec: Krajské nakl., 1958. 286 s.
dc.relation.isbasedonŠPIČÁK, J. Polemika s dobou: Karolina Světlá ve vzpomínkách a korespondenci současníků. Praha: Odeon, 1969. 267 s.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKarolina Světlács
dc.subjectFrantišek Křelinacs
dc.subjectještědské povídkycs
dc.subjectJeštědské povídkycs
dc.subjectJalovčí stráněcs
dc.subjectPodještědícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpovídkacs
dc.subjectKarolina Svetlaen
dc.subjectFrantisek Krelinaen
dc.subjectjested talesen
dc.subjectJested talesen
dc.subjectJunipers hillsidesen
dc.subjectPodjestedien
dc.subjectanalysisen
dc.subjecttalesen
dc.subject.verbisCzech short storiesen
dc.titleObraz Podještědí v povídkách Karoliny Světlé a Františka Křelinycs
dc.titleThe Reflection of Podještědí Region in the Tales of Karolina Světlá and František Křelinaen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineFIL
local.degree.programmeFilologie
local.degree.programmeabbreviationB7310
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000293
local.identifier.stag36393
local.identifier.verbiskpw06583286
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1178
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:24cs
local.verbis.studijniprogramKCLcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.katerina.hmirova.pdf
Size:
1.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
F_Hmirova_Koudelkova.doc
Size:
747 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
F_Hmirova_24.1.2019.pdf
Size:
573.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP