Textilní propagační předměty

Title Alternative:The textile promotional items
Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá textilními propagačními předměty. V první části jsou popsány možné způsoby výroby textilních propagačních předmětů. Jedná se o různé druhy tisku, výšivek, tkaných vzorů a jiných technik. Tato část také obsahuje obecnou teorii propagace, nástroje propagace a propagační předměty. V navazující části byl proveden marketingový výzkum, který byl orientován na tuzemské výrobce textilních propagačních předmětů. Další výzkum byl zaměřený na názory a postoje spotřebitelů k reklamním pro-pagačním předmětům. V této části je analyzováno to, jak na spotřebitele propagační předměty působí, zda je využívají v běžném životě, zda mají vliv na chování zákazníka při nákupu zboží či služeb. Dalším úkolem bylo popsat a zhodnotit, popřípadě zlepšit a navrhnout nejvhod-nější textilní propagační předměty pro vybrané organizace a události.
This bachelor work diserts on textile promotional items. The first part describes various methods of producing the textile promotional items. It includes different types of printings, embroideries, smallwares patterns and other techniques. This part also includes general theory of promotion, promotional instruments and promotional items. The next part deals about results of marketing research. It was oriented on native producers of textile promotional items. Other research was focused on opinions and positions of end users to the textile promotional items. In this part there is analyzed how are the customers influenced by the promotional items and if there is any effect in their shopping behavior. Next task was to describe and perhaps even to improve and design the most suitable textile promotional items for few chosen organizations and events.
Description
katedra: KHT; rozsah: 63 s., 7 s. obr. příloh
Subject(s)
propagace, marketing, komunikace, tisk, výšivka, propagation, marketing, communication, printing, embroidery
Citation
ISSN
ISBN