Použití FMEA jako preventivní opatření vzniku vad a nežádoucích nákladů

Title Alternative:Application FMEA (Failure mode and effect analysis) to eleminate the risks of failures and undesirable costs in the process
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The object of my bachelor thesis is theoretical and practical introduction of FMEA method. As a typical preventive method it is a very important tool used for fault prevention and for unwanted costs reduction. The theoretical description of FMEA was the first topic I tried to concentrate on. It is nascency, utilization and development of FMEA. In my practical part Iuused the opportunity to describe specific process in company I work for. Delphi puts great effort in FMEA formation and updating. It is important not only for internal use. The FMEA is significant in external audits which are provided by prestigious audit companies as well as customers. FMEA is created not only for new projects, but it is obviosity to keep FMEA updated for current projects. It helps mainly at new product development to find weak points and reduce contingent risks. FMEA is also important in process optimalization and error rate reducing which manages decreasing quantity of rejected products, accompanying transport costs and allows continuous production and subsequent delivery to the satisfied consumer. The satisfied consumer is not only the target of FMEA processes but of all the company. The benefit of FMEA is evident and it has great influence to company reputation.
Předmětem mé bakalářské práce je teoretické i praktické seznámení s metodou FMEA. Jako typicky preventivní metoda je to velice důležitý nástroj k přecházení chyb a v neposlední řadě nežádoucích nákladů. Ve své práci jsem se zaměřila nejprve na teoretický popis FMEA. Vznik, využití či tvorbu FMEA. Ve své praktické části jsem pak využila možnost popsat konkrétní proces přímo ve firmě, kde pracuji. Firma Delphi si na tvorbě FMEA velice zakládá a je velmi důležitá nejen pro interní využití, ale i při externích auditech prováděných jak renomovanými auditorskými firmami, tak samotnými zákazníky. FMEA se ve firmě vytváří nejen pro projekty nové, ale samozřejmostí je udržování a aktualizace FMEA pro projekty stávající. FMEA ale pomáhá především při vývoji nových produktů, odhalování jejich slabých míst a tím snižovat případná rizika. Dále je důležitá při optimalizaci procesů a snižování jejich chybovosti. Nižší chybovost snižuje i počet špatně vyrobených kusů, snižuje náklady na jejich přepracovávání a umožňuje plynulou výrobu a následnou dodávku až ke spokojenému zákazníkovi. Spokojený zákazník je pak nejen cílem FMEA, ale zároveň celé společnosti. Její přínos je tedy zřejmý a má celkově dobrý vliv na úspěch a dobré jméno společnosti.
Description
katedra: KPE; rozsah: 32 s., 5 s příloh
Subject(s)
process, prevention, failure, severity, customer, proces, prevence, chybovost, závažnost, zákazník
Citation
ISSN
ISBN