Centrum drobné gastronomie v Brooklynu

Abstract
Ve smyslu soutěže The Chefs Palette navrhněte v části Brooklynu, zvané Greenpoint centrum drobných restaurací a přidružených provozů, které by povzbudilo atraktivitu místa, přilákalo návštěvníky a nabídlo ojedinělou škálu různých druhů kuchyní. Návrh situujte do místa zadaného v soutěži.
In the sense of the The Chefs Palette competition, design a part of Brooklyn called the Greenpoint Center for Small Restaurants and Related Businesses, which would encourage the attractiveness of the place, attract visitors and offer a unique range of different cuisines. Place the design in the place specified in the competition.
Description
Subject(s)
New York, Brooklyn, Greenpoint, gastronomie, restaurace, aeroponie, New York, Brooklyn, Greenpoint, gastronomy, restaurants, aeroponics
Citation
ISSN
ISBN