Dopady americké hypoteční krize na ekonomiku České republiky

Title Alternative:The Impact of the American Mortage Meltdown on the Czech Republic's Economy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This dissertation deals with financial crisis and its impact on the economy of the Czech Republic. Financial crisis is currently moving the world, and that is the reason why it became the topic of this dissertation. In the beginning there is the explanation of the origin of financial crisis and its process in USA. Spreading of crisis from USA to other countries, mainly in Europe and Japan, follows. This paper concentrates on European development. Next is the description of direct influence of the crisis on Czech financial market and the mechanism, through which its impact shifted from financial market to the rest of the Czech economy. After that, there is the development of several economic indicators, which are important for Czech economy, such as industry, especially automotive, trade balance, unemployment or small and medium enterprises. The following part concentrates on anti-crisis measures, those which come from the European Union as well as those which were proposed by Czech authorities (central bank and government). Conclusion provides summary of the topic and attitudes with regard to stated hypotheses.
Tato diplomová práce pojednává o finanční krizi a jejích dopadech na českou ekonomiku. Finanční krize současné době hýbe celým světem, a proto se také stala předmětem této práce. V úvodu je vysvětleno, jak finanční krize vznikla a jaký byl její průběh v USA. Dále je popsáno její rozšíření z USA do ostatních zemí, především v Evropě a v Japonsku. Tato práce je ale zaměřená spíše na evropský vývoj. Následuje popis přímého vlivu krize na český finanční trh a také mechanismus, jakým se její vliv dostal z finančního trhu do dalších oblastí ekonomiky. Poté je rozebráno, jak se krize projevila na jednotlivých ukazatelích, důležitých pro českou ekonomiku, jako např. průmysl, především automobilový, obchodní bilance, nezaměstnanost či malé a střední podnikání. Pozornost je věnována také protikrizovým programům, a to jak programům EU, tak českým, především opatřením Vlády ČR a České národní banky. V závěru je vše shrnuto a zhodnoceno vzhledem ke stanoveným hypotézám.
Description
katedra: KIN; přílohy: CD ROM; rozsah: 64 s., 6 s. obr. příloh
Subject(s)
financial crisis, economy of the czech republic, mortgage crisis, financial markets, industry, anti-crisis measures, gdp, impact, subprime, mortgage, finanční krize, ekonomika čr, hypoteční krize, finanční trhy, průmysl, protikrizová opatření, hdp, vliv, hypotéky
Citation
ISSN
ISBN