Vývoj robustních testů pro sledování fotokatalýzy

Title Alternative:DEVELOPMENT OF ROBUST PHOTOCATALYTIC TESTS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na hledání vhodné metodiky pro testování fotokatalytického účinku částic oxidu titaničitého. Je rozdělena na teoretickou, experimentální a výsledkovou část. V teoretické části je popsána obecně fotokatalýza, využití fotokatalýzy, vlastnosti a použití oxidu titaničitého. V experimentální části jsou popsány použité chemikálie, přístroje a testovací metody. Na základě předchozích pokusů bylo nejprve pro testování fotokatalytického účinku použito kyselé barvivo, Egacidová oranž. Další část experimentu je zaměřena na vývoj nové metody testování fotokatalytického účinku. Pro tento účel byl použit roztok D-glukosy. Výsledková část diskutuje dosažené výsledky a vhodnost využití dané metody
This graduation theses is concentre for looking of suitable methodics for testing of photo-catalysis effect of element of titanium dioxide. It is hand out theoretic part, experimental and result part. In theoretic part is describe photo-catalysis generally, usage of photo-catalysis, qualities and application of titanium dioxide. In experimental part are describing applicable chemicals, apparatus and testing methods. On the basic of the previous experiments was firstly used acid dyestuff, egacid orange for testing of photo-catalysis effect. Next part of this experiment is target on development of new methods of testing photo-catalysis effect. For this purpose was used solution of D-glucose. A result part is discusing about achieved results and about propriety of usage of assigned method.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1CD; rozsah: 65 s.
Subject(s)
fotokatalýza, oxid titaničitý, uv záření, egacidová oranž, d-glukóza, chemická spotřeba kyslíku, photo-catalysis, titanium dioxide, uv radiation, egacid orange, d-glucose, chemical oxygen demand
Citation
ISSN
ISBN