Posouzení metod vymezení údolní nivy a aplikace vybrané metody s využitím prostředků GIS na území ORP Liberec

Title Alternative:Rating of floodplain demarcation methods and application of the chosen method by using the GIS resources on the territory of the municipality with extended powers (ORP) Liberec
dc.contributor.advisorŠmída, Jiří
dc.contributor.authorNýdrle, Jaroslav
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-07-01
dc.date.available2015-07-01
dc.date.committed2011-04-27
dc.date.defense2011-06-02
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2010-05-14
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 72 s. (97002 znaků)cs
dc.description.abstractIn the following thesis we study the usage of GIS methods in mapping areas of floodplains in ORP Liberec. Firstly, we define the notion of floodplain; secondly, the physiographical characteristic of the area is determined. Using the spational analysis from GIS, the floodplain area is defined on the basis of factors. The main point of all the analysis is the creation of the digital relief model. In the following part, the usage of data is described. In several locations the former procedure was verified using the pedological test pit. Presented results are going to be used by the public administration of ORP Liberec.en
dc.description.abstractŘešená odborná bakalářská práce se zabývá využitím prostředků GIS při mapování území údolních niv v ORP Liberec. Nejprve je v práci definován pojem údolní niva, následně určena fyzickogeografická charakteristika řešeného území. Využitím prostorových analýz v GIS je na základě faktorů údolní nivu určujících vymezeno území, ve kterém se nacházejí údolní nivy. Ústředním bodem všech analýz je vytvoření digitálního modelu reliéfu (DMR). Následně je popsáno možné využití získaných dat. V několika lokalitách byl ověřen postup řešení terénním průzkumem (přítomností nivních půd), díky pedologické sondě. Odběratelem výsledků je veřejná správa ORP Liberec (Magistrát města Liberec).cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/11555
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectfloodplainen
dc.subjectdigital elevation modelen
dc.subjectalluvial soilen
dc.subjectquaternary sedimentsen
dc.subjectfloodsen
dc.subjectreliefen
dc.subjectúdolní nivacs
dc.subjectdigitální model reliéfucs
dc.subjectnivní půdycs
dc.subjectkvartérní sedimentycs
dc.subjectpovodněcs
dc.subjectreliéfcs
dc.subject.verbisúdolní nivycs
dc.titlePosouzení metod vymezení údolní nivy a aplikace vybrané metody s využitím prostředků GIS na území ORP Libereccs
dc.title.alternativeRating of floodplain demarcation methods and application of the chosen method by using the GIS resources on the territory of the municipality with extended powers (ORP) Liberecen
dc.typeThesisen
local.departmentKGEcs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag21903
local.identifier.verbis452293
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:06:20cs
local.verbis.studijniprogramKGE Geografie/Aplikovaná geografiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_21903.pdf
Size:
10.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_21903.pdf
Size:
165.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_21903.pdf
Size:
165.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_21903.pdf
Size:
132.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby