Posouzení metod vymezení údolní nivy a aplikace vybrané metody s využitím prostředků GIS na území ORP Liberec

Title Alternative:Rating of floodplain demarcation methods and application of the chosen method by using the GIS resources on the territory of the municipality with extended powers (ORP) Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the following thesis we study the usage of GIS methods in mapping areas of floodplains in ORP Liberec. Firstly, we define the notion of floodplain; secondly, the physiographical characteristic of the area is determined. Using the spational analysis from GIS, the floodplain area is defined on the basis of factors. The main point of all the analysis is the creation of the digital relief model. In the following part, the usage of data is described. In several locations the former procedure was verified using the pedological test pit. Presented results are going to be used by the public administration of ORP Liberec.
Řešená odborná bakalářská práce se zabývá využitím prostředků GIS při mapování území údolních niv v ORP Liberec. Nejprve je v práci definován pojem údolní niva, následně určena fyzickogeografická charakteristika řešeného území. Využitím prostorových analýz v GIS je na základě faktorů údolní nivu určujících vymezeno území, ve kterém se nacházejí údolní nivy. Ústředním bodem všech analýz je vytvoření digitálního modelu reliéfu (DMR). Následně je popsáno možné využití získaných dat. V několika lokalitách byl ověřen postup řešení terénním průzkumem (přítomností nivních půd), díky pedologické sondě. Odběratelem výsledků je veřejná správa ORP Liberec (Magistrát města Liberec).
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 72 s. (97002 znaků)
Subject(s)
floodplain, digital elevation model, alluvial soil, quaternary sediments, floods, relief, údolní niva, digitální model reliéfu, nivní půdy, kvartérní sedimenty, povodně, reliéf
Citation
ISSN
ISBN