Výuka slovní zásoby se zaměřením na rozvoj autonomního učení v hodinách anglického jazyka

Title Alternative:Teaching Vocabulary for Promoting Learner Autonomy in EFL Classes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá použitím dvojjazyčného slovníku v hodinách anglického jazyka na základních školách. Slovník je prostředek, který rozvíjí slovní zásobu žáků a vede je k samostanosti a nezávislosti. Diplomová práce se skládá z teoretické, metodologické a praktické části. Teoretická část vysvětluje pojetí slovní zásoby z hlediska učení i vyučování a dále seznamuje čtenáře s pojetím autonomního učení. Metodologická část nabízí způsoby jak implementovat výuku práce se slovníkem do hodin anglického jazyka a jak rozvíjet žákovu autonomii. Praktická část zahrnuje projekt, jehož cílem je naučit žáky základním dovednostem při práci se slovníkem. Projekt je hodnocen na základě reflexí z hodin a na základě výsledků testů. Poslední část shrnuje výsledky tohoto projektu, upozorňuje na jeho pozitivní efekty a implikuje důsledky pro budoucí výuku práce se slovníkem v hodinách anglického jazyka.
Description
65 s., 5 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
English language, language teaching and learning, vocabulary, learner autonomy, angličtina, jazyková výuka, slovní zásoba, autonomní učení
Citation
ISSN
ISBN