Analýza chování osnovy na tkacím stroji při různých klimatických podmínkách

Title Alternative:Analyzing the behavior of the warp weaving machine at different climatic conditions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is elaborated on the theme, analysis of the behavior of the warp weaving machine at different climatic conditions. The main task of this thesis is to describe the influence of climatic conditions on the deformation properties of warp yarn. The goal is to implement the experimental measurements under simulated climatic conditions and provide a change of deformation.
Tato diplomová práce je vypracována na téma analýza chování osnovy na tkacím stroji při různých klimatických podmínkách. Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat vliv klimatických podmínek na deformační vlastnosti osnovní příze. Cílem práce je realizovat experimentální měření za simulovaných klimatických podmínek a stanovit změnu deformace.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 63
Subject(s)
rigidity module, weaving machine, warp yarn, vibrating equipment, stretching frequency, clamping length, climatic conditions, measurement, modul tuhosti, tkací stroj, osnovní nit, vibrační zařízení frekvence protahování, upínací délka, klimatické podmínky, měření
Citation
ISSN
ISBN