Problematika kázně na druhém stupni základní školy

Title Alternative:Problems of discipline in secondary schools.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with discipline in secondary schools.The theoretical part deals with basic issues which relate to this issue. I have dealt with in the discipline, insubordination, indiscipline causes and its manifestations. I briefly outlined the consequences. In the practical part, I examined how teachers interpret the lack of discipline, how often they meet with her and the means used to influence unwanted behaviors. The results show that each teacher the course of his employment with the lack of discipline encounters and must solve it.
Diplomová práce se zabývá problematikou kázně na druhém stupni základní školy.V teoretické části jsou rozebrány základní okruhy, které se této problematiky týkají. Zabývala jsem se v ní kázní, nekázní, příčinami nekázně a jejími projevy. Stručně jsem nastínila její důsledky.V praktické části jsem zjišťovala, jak učitelé interpretují nekázeň, jak často se s ní setkávají a jaké prostředky využívají k ovlivňování nežádoucího chování. Dané výsledky dokazují to, že každý pedagog se během svého zaměstnání s nekázní setkává a musí ji řešit.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 83 s.
Subject(s)
problems of discipline in secondary schools, problém, kázeň
Citation
ISSN
ISBN