Využití mimoškolních aktivit žáků se sociokulturním handicapem na základních školách Prahy 14

Title Alternative:Use of Out-of-school Activities of Students with Social-Cultural Handicap at Primary Schools of Prague 14
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work went into details about problem of pupils from socioculturally disadvantaged environment. The target of the work was giving information about the problem of sociocultural handicap and mapping out the offer of the leisure time activities ab basic schools - Prague 14. The practical part surveyed with the help of questionnaire the awareness of the teachers at primary schools in Prague 14 of the problems of pupils with the sociocultural handicap.
Bakalářská práce se zabývala problematikou žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílem bylo podání informací o problematice sociokulturního handicapua zmapování nabídky volnočasových aktivit na základních školách Prahy 14. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku informovanost pedagogů základních škol v poblematice žáků se sociokulturním handicapem.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 84 s., 7 s. př.
Subject(s)
sociocultural handicap, ethnic, national minirity, leisure time activities, specific sociocultural need, multicultural upbringing, sociokulturní handicap, etnická, národnostní menšina, volnočasové aktivity, specifická sociokulturní potřeba, multikulturní výchova
Citation
ISSN
ISBN