Volný čas dětí

Title Alternative:Free time of children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor works was engaged in the problematic if free time children with the aim find out the possibilities and ways of using free time of children in younger school age. The works was concentrated into two main spheres. The first one was intended on theory, which by means of elaboration of literal sources cleared the relationship of children to free time and has shown possibilities and ways of using same. The second one was intended on practices which through intermediary of questionnaire found out the informinity concerning offers of hobby activities for the schools in a small and big town for children of younger school age, moreover found out the reality of visit rate.
Bakalářská práce se zabývala problematikou volného času dětí. Jejím cílem bylo zjistit možnosti a způsoby využívání volného času dětí mladšího školního věku. Práci tvořily dvě stěžějní části. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literálních pramenů objasňovala vztah dětí k volnému času, ukázala možnosti a způsoby využití volného času. Praktická část zjisťovala pomocí metody-dotazníku informovanost dětí mladšího školního věku o nabídkách zájmových činností ve škole malého a velkého města, zjišťovala realitu návštěvnosti.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 62s., 4s.příloh
Subject(s)
younger school age, family, school, scholl institution, free time, free time activities, hobby activity, interest, mladší školní věk, rodina, škola, školská zařízení, volný čas, volnočasové aktivity, zájmová činnost, zájmy
Citation
ISSN
ISBN