Řídicí software úzkopásmového optického filtru pro pozorování slunce

Title Alternative:Control software of narrowband optical filter for sun observing purposes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Work control solved using an optical filter design and implementation of the control electronics. Then there is the user control program implemented on a PC with transparent help file that the serial line controlled by the control electronics.
Práce vyřešila řízení optického filtru pomocí návrhu a realizace řídící elektroniky. Dále je zde realizován uživatelský řídící program na PC s přehlednou nápovědou, který pomocí sériové linky ovládá řídící elektroniku.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 79 s. (82 213)
Subject(s)
optical filter, electronics, control, matlab, steppermotor, pcb design, optický filtr, elektronika, řízení, matlab, krokový motor, návrh dps
Citation
ISSN
ISBN