Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku

Title Alternative:Comparison of the Transition to Democracy in Spain and Portugal
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis introduces the process of democratization in two European countries-Spain and Portugal. In the first part the general terms related to this topic are explained. The second part describes in detail the history of the undemocratic regimes in both countries and their transitions to democratic regimes. These transitions are further analysed on the basis of theories of transition from different authors, and then compared.
Tato práce nás seznamuje s procesem demokratizace ve dvou evropských zemích- Španělsku a Portugalsku. V první části práce jsou vysvětleny obecné pojmy, které souvisí s touto problematikou. V druhé části práce jsou pak z historického hlediska dopodrobna popsány nedemokratické režimy obou zemí a jejich přechody na režimy demokratické. Tyto přechody jsou pak následně analyzovány na základě teorií tranzice od různých autorů a na závěr porovnány.
Description
katedra: KFL; přílohy: 1 CD; rozsah: 59 s.
Subject(s)
spain, portugal, salazar, franco, democracy, democratization, transition, španělsko, portugalsko, salazar, franco, demokracie, demokratizace, přechod
Citation
ISSN
ISBN