Kooperativní učení v předmětu český jazyk na I. stupni základní školy

Title Alternative:Cooperative Learning In The Czech Language School Subject At A Elementary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with cooperation in the lessons of Czech language and literatureat elementary school. Its aim is to introduce readers with the issue of cooperativelearning and offer suggestions and didactic teaching materials to the lessons of Czechlanguage. In the practical part of the thesis didactic games are presented which reflectthe curriculum in the relevant educational field of RVP ZV.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou kooperace v hodinách českéhojazyka a literatury na prvním stupni základní školy. Jejím cílem je seznámit čtenářes problematikou kooperativního vyučování a nabídnout náměty a didaktický materiáldo výuky českého jazyka. V praktické části práce jsou předloženy didaktické hryreflektující učivo příslušné vzdělávací oblasti a oboru v RVP ZV.
Description
katedra: KPV; rozsah: 86 s. (131 024 znaků)
Subject(s)
cooperation, cooperative learning, didactic game, kooperace, kooperativní učení, didaktická hra
Citation
ISSN
ISBN