Amálie Kutinová - literární tvorba se vztahem ke Krkonoším a Podkrkonoší

Title Alternative:Amálie Kutinová - Literary Work with Relation to the Region of the Krkonoše Mountaims
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma thesis analyzes and approaches the piece of Amália Kutinová, which refer to the region Krkonoše. The first part of work represents writers´s life. The second part is devoted to the folk-lore theory and folk literature. The third part of work deals with literature analysis of seven writings drew during the collection of folk-lore in Krkonoše. The fourth part strives to introduce more closely unpublished writers´s pieces. These are the part of literature inheritance of Amália Kutinová and they are placed on The Literature archive of Museum of Czech Literature in Staré Hrady. Appendixes are the component of this thesis, such as photographs, dialect demonstration and short sample of unpublished work. The Diploma thesis above all results from published books and writers´s literature inheritance.
Tato diplomová práce se snaží analyzovat a přiblížit dílo Amálie Kutinové, jež se vztahuje ke Krkonoším. První část práce představuje spisovatelčin život. Druhá část je věnována teorii folkloru a lidové slovesnosti.Třetí část práce se zabývá literární analýzou sedmi děl načerpaných při sběru folkloru v Krkonoších. Čtvrtá část se snaží blíže představit autorčina díla nevydaná. Ta jsou součástí literární pozůstalosti Amálie Kutinové a jsou uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech. Součástí práce jsou i přílohy, které obsahují fotografie, ukázku krkonošského nářečí a krátké ukázky z nevydaného díla. Diplomová práce vychází především z vydaných knih a autorčiny literární pozůstalosti.
Description
katedra: KCL; rozsah: 98 s., 20 s. příloh
Subject(s)
literature, region krkonoše, folk-lore, literatura, krkonoše, folklor
Citation
ISSN
ISBN