Předprofesní příprava žáků zvláštních škol

Title Alternative:Pre-Professional Preparation of the Pupils of Remedial Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor degree paper dealt with a topic of so called pre-professional preparation of pupils of remadial schools and it was based on a contemporary situation.Its goal was to analyze subject "Pre-professional preparation at remedial schools". The paper was divided into two fundamental areas. Into a theoretical part and into a practical part. The theoretical part characterized a pupil of a remedial school by means of the resources from literature, described educational areas of subjects "Education for choices of future occupations" and "Pre-professional preparation" and it described cooperation between state and non-state organizations during the realization of the pre-professional preparation at remedial schools. The aim of the practical part was to find out the attitudes of fifty-two teachers of remadial schools towards the new educational purposes and new aspects of contents and organization of pre-professional preparation. The results led into concrete suggestions of arrangements in organization and in methodic in pre-professional preparation at remedial schools. The main contribution of the paper was, regarding to solved problems, poiting out the importance of "Pre-professional preparation" for a good choice for the future occupation of pupils at remedial schools.
Bakalářská práce se zabývala problematikou předprofesní přípravy žáků zvláštních škol a vycházela ze současného stavu. Jejím cílem byla analýza předmětu předprofesní příprava na zvláštních školách. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů charakterizovala žáka zvláštní školy, popisovala vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání a Předprofesní příprava a spolupráci se státními i nestátními organizacemi při realizaci předprofesní přípravy na zvláštních školách. Praktická část zjišťovala pomocí nestandardizovaného dotazníku postoje 52 učitelů zvláštních škol k nové vzdělávací oblasti a obsahovou i organizační stránku předprofesní přípravy. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti organizace a metodiky předprofesní přípravy na zvláštních školách. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice lze považovat zdůraznění významu předprofesní přípravy pro správnou volbu povolání žáků zvláštních škol.
Description
katedra: KSS; rozsah: 69 s., 8 s. obr. příloh
Subject(s)
pupil of a remedial school, light mental retardation, slightly lower level of intelligence, pre-professional preparation, žák zvláštní školy, lehká mentální retardace, lehce snížená úroveň inteligence, zvláštní škola, předprofesní příprava
Citation
ISSN
ISBN