Měření rozptylového pole transformátoru

Title Alternative:Transformer leakage flux measurement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce si klade za cíl seznámit s měřením magnetických veličin ve feromagnetických vzorcích a jejich okolí a sestavení měřicí aparatury pro měření rozptylových polí v okolí výkonových transformátorů nízkého napětí. Změřit pole ve vypnutém stavu, v provozním stavu a při zapnutí, na několika vzorcích transformátorů. Změřené pole porovnat s teoretickým rozložením rozptylového pole. Měřilo se pomocí Hallovy sondy, která byla upevněna na počítačem ovládaném polohovacím stole. V porovnaní s teoretickým rozložením rozptylového pole má naměřené pole přibližně stejný tvar. Maximální změřené hodnoty odpovídají hodnotám podle teorie. Poloha maximálních hodnot je posunuta o několik milimetrů. Tyto rozdíly jsou způsobeny vzduchovou mezerou mezi transformátorem a sondou.
Master thesis aims to familiarize us with the measurement of magnetic quantities in ferromagnetic samples and their surroundings. Build measuring apparaturs for measuring dispersion fields around a transformers for low voltage. Measure the field on off possition, in runing and while turned on, on few samples of the transformer. Then Measured field result compare with the theoretical distribution of the lens array. Measured data were obtained by Hall probe mounted on the shoulder that was controlled by a computer. In comparison with the theoretical distribution of the lens array, the measured field is approximately the same shape. Maximum values are simmilar to theoretical values and position of the peak is shifted a few millimeters. These differences were caused by a air gap between transformer and probe.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD; rozsah: 51
Subject(s)
transformátor, měření, magnetické pole, transformer, measurement, magnetic field
Citation
ISSN
ISBN