Interaktivní 3D-model sídla FM

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Císařová, Klára
dc.contributor.author Burda, Lukáš
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2013-12-20
dc.date.submitted 2009-10-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/809
dc.description katedra: MTI; rozsah: 74 cs
dc.description.abstract Tato práce zahrnuje rozsáhlý záběr tvorby interaktivní aplikace za použití nejmodernějších technologií a konceptů. Obsahuje množství teoretických i praktických postupů, znázorňujících propojení moderní trojrozměrné grafiky, nejpoužívanější webové technologie a stále víc se rozvíjející interaktivní obsah na technologii Adobe Flash. Postupně jsou pojednány zásady a skutečnosti, které dávají umělým 3D objektům skoro dokonalou iluzi známou z reálných scenérií. Jsou použité technologie PHP, MySQL a s tím spjaté databáze, autodesk Maya pro tvorbu trojrozměrné grafiky, Adobe Dreamweaver jako aplikace pro práci s PHP kódem, Actionscript 3.0 v aplikaci Flash společně tvořící komplexní systém pro navigaci v budově A Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. cs
dc.description.abstract This thesis contains wide range of creation of interactive application with help of latest technologies and concepts. There are many theoretical and practical ways how to connect advanced CG graphics, most widly used internet technologies and fast developing interactive Autodesk Flash content. This work elaborates ways and principals which give artificially created objects believable illusion of reality. Used technologies are PHP, Mysql and adherent databases, Autodesk Maya for 3d materials, Adobe Dreamweaver for PHP framework, Actionscript 3.0 within Flash application building all together a komplex system for navigation in building A of Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies of Technical University of Liberec. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject 3d cs
dc.subject model cs
dc.subject fm cs
dc.subject databáze cs
dc.subject actionscript cs
dc.subject php cs
dc.subject mysql cs
dc.subject grafika cs
dc.subject 3d en
dc.subject model en
dc.subject fm en
dc.subject database en
dc.subject actionscript en
dc.subject php en
dc.subject mysql en
dc.subject graphics en
dc.title Interaktivní 3D-model sídla FM cs
dc.title.alternative Interactive 3D model of the FM residency en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2010-06-22
dc.date.committed 2010-05-21
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department MTI cs
local.identifier.stag 18288
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06431305
dc.subject.verbis web applications en
dc.subject.verbis informatics en
dc.subject.verbis computer graphics en
dc.subject.verbis three-dimensional graphics en
dc.subject.verbis trojrozměrná grafika cs
dc.subject.verbis WWW aplikace cs
dc.subject.verbis informatika cs
dc.subject.verbis počítačová grafika cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:50 cs
local.verbis.studijniprogram MTI Elektrotechnika a informatika/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account