Aplikace pro synchronizování dokumentů v P2P síti

Title Alternative:Documents Synchronization of Documents in Peer-To-Peer environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V úvodní části práce budou přehledně rozděleny počítačové systémy, dle použité architektury. Dále bude práce ve svém teoretickém úvodu, pojednávat o distribuovaných systémech a to především o peer to peer architektuře. Práce se bude dále zabývat přednostmi a nedostatky této architektury a to především v porovnání s architekturou Klient-server. Samostatná část pak bude věnována charakteristickým vlastnostem peer to peer architektury. V praktické části bude nejprve popsána motivace pro vznik práce. Bude nastíněno řešení daného problému a následně bude popsána funkčnost vlastní aplikace. Její fyzická podoba a algoritmus, včetně popisu grafického uživatelského rozhranní.
Computer systems will be transparently sorted in the initiative part of the thesis. Then in its theoretical opening, the thesis will discuss distributed systems, especially their one part, peer to peer. The thesis will then deal with advantages and disadvantages of this architecture. Especially compared to architecture client-server. A separate part will be then devoted to characteristic features of peer to peer architecture. The main part of the thesis is a practical part. Initially, goals and reasons of making the thesis will be described. The solution of query will be drawn out. Subsequently, the functionality of own application will be described. Its physical form and algorithm. The description of graphical user interface will not be missing. Accomplished results will be summarized in the conclusion.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 44 s.
Subject(s)
peer-to-peer, client-server, synchronization of documents, p2p application, peer-to-peer, klient-server, synchronizování dokumentů, p2p aplikace
Citation
ISSN
ISBN