Generování vstupních dat modelu na konfigurovatelné síti

Title Alternative:Generating of input data of a model on configurable mesh
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Obsahem práce bylo vytvoření výpočetní sítě a generování vstupních dat nutných pro výpočet proudění pomocí simulačního nástroje Flow123D. V první části bakalářské práce je popsán postup vytvoření výpočetní sítě s konfigurovatelnou základní geometrií zadané zájmové oblasti. Dále práce obsahuje přehled formátů používaných datových souborů potřebných pro konkrétní výpočet proudění na výpočetní síti. V třetí části je popsána implementace jednoúčelové aplikace pro generování datových souborů. Závěrečná část je věnována možnosti využití DirectX v programovacím prostředí Borland Delphi pro zobrazování sítí používaného typu.
The purpose of this bachelor dissertation is to create a computational mesh and to generate input data needed for flow calculation using simulation tool Flow123D. In the first part of this bachelor dissertation the method of creating computational mesh with configurable basic geometry of denoted field of interest is described. This work contains also the basic information of data files needed for particular simulation of underground flow. In the third part implementation of single purpose application for generating data files is analyzed. The last part concerns possibilities of using DirectX in programming-environment Borland Delphi for visualizing mesh of used type.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 40 s., 2 s.obr. příloh.
Subject(s)
gmsh, flow123d, directx, direct3d, delphi, gmsh, flow123d, directx, direct3d, delphi
Citation
ISSN
ISBN