Analýza technického a technologického provedení oděvního výrobku podniku PLEAS a.s. Havlíčkův Brod s využitím programu TPV PROJEKT MACENAUER

Title Alternative:The analyses of technical and technological apparel product creation produced by the company Pleas a.s. Havlíčkův Brod by the help of computer program TPV PROJEKT MACENAUER
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this bachelor's work is the analysis of the technical and technological implementation of an article of clothing with usage of the programme called TPV PROJEKT MACENAUER. The bachelor's work was written in cooperation with a company called PLEAS a.s. Havlíčkův Brod which produces underwear. The related background research to a creation of the technical preparation of clothing products is carried out in the theoretical section of this work. The practical section is focused on the technological preparation of the production in PLEAS a.s. Havlíčkův Brod, specifically on different varieties of the technological elaboration of five men's T-shirts in the area of neckline. The technological operation of all varieties, supervised by the digital camera, has been analysed on individual operations and data has been processed in an image of the work prescripts with the program TPV PROJEKT MACENAUER. Output data of working prescripts are compared from the aspect of the difference of the technological fulfilment, operation's time standard and rate. Output data of working prescript by a clothing representative has been also compared in scope of two standardized systems, both in program TPV PROJEKT MACENAUER and in a system called REFA which is used in PLEAS a.s. Havlíčkův Brod.
Cílem této bakalářské práce je analyzovat technické a technologické provedení oděvního výrobku s využitím programu TPV PROJEKT MACENAUER. Bakalářská práce je napsána ve spolupráci s podnikem PLEAS a.s. Havlíčkův Brod, jenž se zabývá výrobou prádla. V teoretické části je provedena rešerše související s tvorbou technické přípravy výroby oděvů. Praktická část je zaměřená na technologickou přípravu výroby v podniku PLEAS a.s. Havlíčkův Brod, konkrétně na různé varianty technologického vypracování pěti pánských triček v oblasti průkrčníku. Technologické operace všech variant, zmonitorované digitální kamerou, jsou analyzovány na jednotlivé úkony a data jsou zpracovány do podoby pracovního předpisu pomocí programu TPV PROJEKT MACENAUER. Výstupní data pracovních předpisů jsou porovnány z hlediska rozdílnosti technologického provedení, normočasu a sazby. Výstupní data pracovního předpisu u oděvního reprezentanta jsou porovnány také v rámci dvou normovacích systémů a to jak v programu TPV PROJEKT MACENAUER, tak v systému REFA používaným v PLEAS a.s. Havlíčkův Brod.
Description
katedra: KOD; přílohy: 5 trik, 1 krabice CD; rozsah: 72s.,42s. obr. příl.,13s. tab.
Subject(s)
technical preparation of the production, projekt macenauer, man{\crq}s t-shirt, work prescript, technological documentation, technická příprava výroby, projekt macenauer, pánské triko, pracovní předpis, technologická dokumentace
Citation
ISSN
ISBN