Model virtuálního stroje s možností připojení do sítě EPSNET

Title Alternative:Virtual machine model with an ability of connection to EPSNET network
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této bakalářské práci se zabývám možností vytvoření virtuálního stroje, který bude možné řídit pomocí PLC (Programmable Logic Controller). Toto PLC komunikuje s počítačem po síti EPSNET. V první části popisuji volbu programovacího jazyka a jeho vazby na grafické API. Také se zde detailněji zabývám vlastnostmi vybrané vazby (JOGL). Další část popisuje realizaci 3D modelu v Javě pomocí JOGL. Je to stručný návod jak tvořit objekty, pohybovat s nimi a nanášet na ně textury. Dále zde seznamuji čtenáře s vlastnostmi protokolu ESPNET a jeho příkazy, které jsou pro realizaci důležité. Je zde také popsána vlastní implementace aplikace. Na konci této práce je vysvětleno, jak tuto aplikaci nastavit a propojit, aby pomocí EPSNET správně komunikovala s PLC.
This bachelor thesis deals with possibility of development of virtual machine, which can be controlled by means of PLC (Programmable Logic Controller). This PLC communicates with computer via EPSNET network. First part describes selection of programming language and it´s bindings with graphic API. Further I describe in detail characteristics of selected bindings (JOGL). Next part describes realization of 3D model in Java through the use of JOGL. It is a brief manual for objects generating and movement, and application of texture on objects. Further I make reader acquainted with properties of ESPNET protocol and I describe the very implementation of application. At the end of thesis, there is explained how to set the application and link it in order to communicate correctly with PLC through EPSNET.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 57
Subject(s)
epsnet, virtuální stroj, plc, java, jogl, epsnet, virtual machine, plc, java, jogl
Citation
ISSN
ISBN