Vývoj českého pojišťovnictví po roce 1990

Title Alternative:Development of the czech insurance sector after 1990
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Following bachelor thesis is being focused on the analysis of the czech insurance market since 1990. It is attempting to compare the insurance market after the year 1990 with the situation during the era of a command economy. It pays special attention to the insurers and insurance products in particular time periods. It covers a problem of demonopolization of the market and relating entry of new insurance institutions thereto. The other part of the thesis describes an index of insurance penetration as one of the main indicators of the maturity of the insurance market. It brings a possibility to compare Czech insurance market with selected foreign markets as for the insurance penetration. The last part of the thesis is dedicated to the analysis of the factors having impact on the development of the insurance market, in particular on inflation and unemployment.
Bakalářská práce se zabývá analýzou českého pojistného trhu po roce 1990. Snaží se vystihnout situaci po roce 1990 ve srovnání s podmínkami pojišťovnictví za dob centrálně plánované ekonomiky. Blíže se zaměřuje na analýzu v oblasti pojistitelů a pojistných produktů v jednotlivých časových intervalech. Zabývá se postupnou demonopolizací trhu a příchodem nových pojišťovacích institucí na trh. Další část práce se zabývá ukazatelem pojištěnosti, jakožto jedním z hlavních ukazatelů úrovně pojistného trhu. Nabízí možnost srovnání úrovně českého pojistného trhu z hlediska pojištěnosti s vybranými státy. Poslední část se věnuje rozboru faktorů ovlivňujících pojistný trh, podrobněji inflaci a nezaměstnanosti.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 36 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
czech insurance association, czech insured market, insurance supervision, commercial insurance company, general insurance, planned economy, insurer, insured accident, insurance product, insurance, insurance penetration, insurance company, system of insurance, market economy, law, act, life insurance, česká asociace pojišťoven, český pojistný trh, dozor v pojišťovnictví, komerční pojišťovna, neživotní pojištění, plánovaná ekonomika, pojistitel, pojistná událost, pojistný produkt, pojištění, pojištěnost, pojišťovna, pojišťovnictví, tržní ekonomika, zákon, životní pojištění
Citation
ISSN
ISBN