Dorozumívací systém pro dům s pečovatelskou službou

Title Alternative:Intercommunication system for a house with care servise
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je reálným řešením aktuálního problému. Stavební firma dostane možnost se zúčastnit výběrového řízení, musí tedy vypracovat cenovou nabídku prací a materiálu (tedy i vhodně volit dodavatele). Samozřejmě v takové firmě je více lidí, kteří se takovou problematikou zabývají. V této práci je část této nabídky, a to na elektrikářské práce, dorozumívací systém a další oblasti spojené s elektrikářskou prací. V první část je věnována návrhu elektroinstalace NN, například obecné kabelové přípojky nebo výtahy. Druhá část práce je věnována slaboproudým rozvodům, například zabezpečovací nebo docházkový systém. Třetí část obsahuje informace o dorozumívacím, tedy pacientském systému, jemuž bude věnována tato práce.
This work is a real solution of actual problem. Building company will get a chance to take part in selection procedure. They have to make a quotation (carefully select contractor too). Of corse there are many people in company this size, who deal with this problems. There is a part of this quotation in this work, namely electrical work, intercommunication system and other parts paired with electrical work. The first part is devoted to the project of electrical set, for example generally cabel conectors or elevators. The second part is present a communications installations, for example alarm or incoming system. The third part contains informations about intercommunication or patiental systém. It is the most improtant part of this work.
Description
katedra: KSI; rozsah: 35 s. , 5 s. obr. příloh
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN