Marketingová komunikace firmy Autozítka s.r.o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strnad, Pavel
dc.contributor.author Kavalír, Josef
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-10
dc.date.available 2015-04-10
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7224
dc.description katedra: KMG; rozsah: 67 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract In this thesis I would like to consider the importance of marketing communication in small- and medium-sized companies and show the possibilities of communication in the case of Autozítka limited. The theoretical part describes marketing, marketing communication and its importance, and describes the instruments of communication too. The practical part describes the firm Autozítka limited and contains the main facts about the company, the analysis of the recent communication and some examples. The last section contains my own suggestions to make the recent communication better. The emphasis is placed on the diversity of communication in small companies and on the description of some used examples. en
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zhodnocení významu marketingové komunikace pro malé a střední podniky s praktickou aplikací ve firmě Autozítka s.r.o. Teoretická část je zaměřena na obecná východiska marketingu, výklad pojmu marketingová komunikace a objasnění hlavních nástrojů, které se při komunikaci používají. Praktickou část tvoří obecná charakteristika firmy Autozítka s.r.o. a analýza současné marketingové situace ve firmě včetně konkrétních příkladů. Závěrečná část obsahuje návrhy na vylepšení současné komunikace, které vycházejí z omezeného rozpočtu a možností firmy. Důraz je kladen především na odlišnosti a specifické aspekty komunikace menších firem při aplikaci různých nástrojů a dále na popis konkrétních příkladů komunikace firmy. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject autozítka limited en
dc.subject internet communication en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing concepts en
dc.subject marketing environment en
dc.subject microenvironment en
dc.subject macroenvironment en
dc.subject marketing communication mix (promotion mix) en
dc.subject personal selling en
dc.subject sales promotion en
dc.subject direct marketing en
dc.subject entertainment en
dc.subject advertising en
dc.subject services en
dc.subject public relations en
dc.subject autozítka s.r.o cs
dc.subject internetová komunikace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové koncepce cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject péče o zákazníky cs
dc.subject reklama cs
dc.subject služby cs
dc.subject vztahy k veřejnosti cs
dc.title Marketingová komunikace firmy Autozítka s.r.o. cs
dc.title.alternative Marketing communication of Autozítka limited en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 11198
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 280425
dc.subject.verbis Autozídka Ltd. en
dc.subject.verbis sales promotion en
dc.subject.verbis marketing communication en
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:14:39 cs
local.verbis.studijniprogram KMG PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account