Softwarová podpora pro zpracování obrazových podkladů strukturního geologa

Title Alternative:Software for processing of geological structure graphical data
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of thesis is software support for image processing of documents structural geologist. The work presents issues of geology and software that is used in the field of geology. In the practical part was made by a program that has the task to retrieve information about the two-dimensional geological maps containing layers of the profiles. From the individual profiles are then receive data, which are drawn using the OpenGL graphics library in three dimensional space.
Tématem bakalářské práce je softwarová podpora pro zpracování obrazových podkladů strukturního geologa. Práce představuje problematiku geologie a software, jenž se v oblasti geologie používá. V rámci praktické části byl vytvářen program, který má za úkol načíst dvojrozměrnou informaci o geologických mapách obsahující profily vrstev. Z jednotlivých profilů se následně získají data, které budou vykresleny pomocí grafické knihovny OpenGL v trojrozměrném prostoru.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 36 s.
Subject(s)
opengl, structural, geology, 3d, data, structure, polygon, three-dimensional, profile, opengl, strukturní, geologie, 3d, datová, struktura, polygon, trojrozměrný, profil
Citation
ISSN
ISBN