Přípravek pro testování vlastností analogových a digitálních osciloskopů

Title Alternative:Analog and digital oscilloscope tester
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a praktická realizace elektronického zařízení, které je určeno pro testování osciloskopů a seznámení studentů s jednotlivými vlastnostmi osciloskopu. Zařízení má za úkol generovat signály (sinusový, obdélníkový, trojúhelníkový) vyskytující se v průmyslové praxi, včetně parazitních a chybových signálů. Přípravek simuluje zarušení užitečného signálu šumem, pravidelně i náhodně se vyskytujícími se pulzy, zákmity na hranách obdélníkového průběhu, snížení nebo výpadek amplitudy jedné periody sledovaného signálu. V možnostech moderních osciloskopů je analýza snímaného signálu včetně detekce chybových stavů na sběrnicích. Pomocí procesoru přípravek simuluje komunikaci na sériových rozhraních SPI, I2C a RS232 včetně komunikačních chyb.
The aim of bachelor thesis is design and practical realization of electronic device, which is specified for oscilloscope testing and consequently for student's training on oscilloscopes. The main task of the device is generating of signals (sinus, square, triangle), which are used in industry praxis, including of parasitic and error signals. Device simulates disturbances of useful signal by noise, regularly and randomly appeared pulses, glimmers on square signal edges, decrease or missing amplitude of one period of monitored signal. Modern oscilloscopes can analyze signal including error states on serial buses. With the help of microcontroller this device simulates communication on serial buses SPI, I2C and RS232 including communication errors.  
Description
katedra: RSS; rozsah: 56
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN