Parametrizace vizuálního signálu řeči

Title Alternative:Visual speech signal parameterization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá parametrizací vizuálního signálu řeči, konkrétně parametrizací izolovaných slov a jejich testováním. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou vysvětleny základní pojmy úlohy parametrizace a rozpoznávání. Dále jsou zde popsány DCT příznaky a geometrické příznaky získané z vizuálního signálu řeči a jednotlivé kroky parametrizace. V druhé části jsou uvedeny druhy metod rozpoznávání. Je zde vysvětlen pojem dynamické programování, neuronové sítě a popsána statická metoda skrytých Markovových modelů. Třetí část je zaměřena experimentálně. V této části je popsán postup trénování a rozpoznávání izolovaných slov za pomoci HTK Toolkitu, který je založen na metodě HMMs.
This bacalary work deals with visual speech signal parameterization, cocretely isolated words parameterization and their testing. The text is divited into three sections. In the first section, there are basic conceptions of parameterization and recognition problem explained. The DCT appearances and geometric appearances obtained from visual speech signal and individual steps parameterization are explained in this section too. In the second section there are recognition method kinds mentioned. The conceptions dynamic programming, neural networks and static method hidden Markov models are explainted in this section too. The last section is focused on some experiments. Traning and isolated words recognition by HTK Toolkit, which is based on HMMs, is describe in this section.
Description
katedra: ITE; rozsah: 49
Subject(s)
parameterization, recognition, visual speech signal, isolated words, dct appearances, geometric appearances, htk toolkit, hmms, parametrizace, rozpoznávání, vizuální signál řeči, izolovaná slova, dct příznaky, geometrické příznaky, htk toolkit, hmms
Citation
ISSN
ISBN