Zjistěte vliv velikosti deformace od zpevnění tvářením za studena na rychlost austenitisace ocelí se středním obsahem uhlíku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher