Podpora inovací ve výuce střední odborné školy pomocí dalšího vzdělávání pedagogů

Title Alternative:Support of innovation in education at high vocation school through the further education of teachers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with questions of innovations in education at vocational schools in relationto further training of teachers. First part of the thesis specifies basic definition ofinnovations, their types, and also it focuses on pedagogical innovations. The thesis alsodeals with further teacher?s training, motivation, which drives teachers to further training,and efficiency of further training.Next the thesis presents results of the research. The research is orientated on teacher?sexperience, their awareness of their possibilities and a range of available trainingworkshops at schools and outside of them.The research detects current status of offered trainings, summary of workshops, whichteachers attend most likely. The research analyzes vocational school teacher?s attitude toinnovation in education in light of the length of their pedagogical service and optionalparticipation on seminars within further training of teachers.
Práce se venuje problematice inovací ve výuce na strední odborné škole ve spojenís dalším vzdelávání ucitelu. První cást vymezuje základní definice inovace, jejichrozdelení, dále pak zamerení se na inovace pedagogické. Zabývá se také dalšímvzdeláváním ucitelu, motivací, která pedagogy k dalšímu vzdelávání vede a efektivitoudalšího vzdelávání.Práce dále predstavuje výsledky výzkumného šetrení, které se orientuje na zkušenostipedagogu, jejich informovanost v problematice a rozsah nabízených vzdelávacích akcíve školách i mimo ne.Výzkum zjištuje soucasný stav nabízených vzdelávacích kurzu, prehled semináru, kterýchse ucitelé úcastní. Vyhodnocuje prístupy pedagogu stredních odborných škol k inovacímve vzdelávání z hlediska délky jejich pedagogické praxe a dobrovolné úcasti na semináríchv rámci dalšího vzdelávání ucitelu.
Description
katedra: KPP;
Subject(s)
innovation ? further teacher?s training ? motivation ? educational teacher?s needs, inovace - další vzdelávání ucitelu ? motivace - vzdelávací potreby ucitelu
Citation
ISSN
ISBN