Využití bezdrátové komunikace Bluetooth pro sběr dat

Title Alternative:Utilization of Bluetooth wireless communication for data collection
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvoření profilu bezdrátové sériové linky pro přidělený vývojový modul, který je osazen modulem Bluetooth WML - C20AHR tak, aby vývojový kit mohl pracovat v Bluetooth síti typu Piconet. Pro realizaci profilu sériové linky bylo zapotřebí podrobně nastudovat problematiku technologie Bluetooth specifikace 1.1, zejména se zaměřením na funkci jednotlivých vrstev, které se podílejí na realizaci profilu. Výsledným produktem diplomové práce je řídící program pro vývojový modul, který mu umožňuje přenos dat v rámci sítě Piconet. Modul s tímto softwarem je schopen pracovat ve dvou režimech s obousměrnou možností navazování komunikace. V návaznosti na testování provozu modulu v síti Piconet byla provedena měření, která proměřila spotřeby modulu při rozlišných rychlostech datového přenosu a různé velikosti dat.
The diploma thesis is focused to create a wireless serial link profile for a developing kit. The core of the developing kit is based on a Bluetooth chip WML - C20AHR providing remote communication with other devices in Piconet network. For realization of serial profile I had to get knowledge about separate layers of the Bluetooth specification 1.1. The goal of the diploma thesis is to create control program for the developing module which provide establishing full-duplex communication over serial profile link and data exchange between each devices. The functions of developing module were tested in Piconet network. Finally I measured power supply of the device for different amount of data exchange and data rate.
Description
katedra: KSI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 93
Subject(s)
bezdrátová komunikace Bluetooth, realizace profilu sériové linky, přenos dat v síti piconet, měření spotřeby vývojového modulu, Bluetooth wireless technology, realization of serial link profile, data exchange in piconet network, power supply measurement of developing kit
Citation
ISSN
ISBN