Extremismus a jeho projevy v ČR

Title Alternative:Extremism and its Manifestations in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis dealed with problems of extremism in the Czech republic and its possibly threats for society and appeared from present piece of knowledeges in extremism district with a further view to actual problems of religious extremism. Its aim was to detect and show possibly risks for society in the Czech republic. Thesis was created by two focus areas. The theoretical one, which by means of compiling and presentation of revolting sources described and explained problems of extremism. A practical part found on the basis of analysis of accessible sources a present marital status of problems of extremism and its possible threats for our society. The results showed on long-termed fixed,favourable situation on extremism level. For the most important boon was the fact considered, that a number of the violent criminality with extremism level of violent character was getting down although the violent criminality of this mean grew up.
Bakalárská práce se zabývala problematikou extremismu v Ceské republice a jeho možných hrozeb pro spolecnost a vycházela ze soucasných poznatku v oblasti extremismu s bližším zamerením na aktuální problematiku náboženského extremismu. Jejím cílem bylo odhalit a poukázat na možná rizika pro spolecnost v Ceské republice. Práci tvorili dve stežejní oblasti. Jednalo se o cást teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdroju popisovala a objasnovala problematiku extremismu. Praktická cást zjištovala na základe analýzy dostupných informacních zdroju skutecný stav problematiky extremismu a jeho možné hrozby pro naší spolecnost. Výsledky poukazovaly na dlouhodobe stabilizovanou, príznivou situaci na úseku extremismu. Za nejvetší prínos práce bylo možné považovat zjištení, že došlo ke snížení poctu spáchané trestné cinnosti s extremistickým podtextem násilného charakteru, zatímco celkove trestná cinnost s extremistickým podtextem stoupla.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 79 s., 18 s. obr. příloh.
Subject(s)
extremism, racism, terrorism, fundamentalism, religion, threats, violence, criminality, extremismus, rasismus, terorismus, fundamentalismus, náboženství, hrozby, trestná cinnost
Citation
ISSN
ISBN