3D aplikace pracující v prostředí internetu v jazyce Java

Title Alternative:3D application developed for the internet in Java
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trojrozměrné grafiky v programovacím jazyce Java. Konkrétně jsou použity knihovny Java 3D. Navržené metody animace a transformace scény jsou poté aplikovány na zobrazení trojrozměrných konečně-prvkových souřadnicových sítí. V textu jsou vysvětleny teoretické základy, které jsou následně prakticky aplikovány na program v jazyce Java.
This bachelor thesis deals with three dimensional graphic programming in Java language. Particularly Java 3D library modules are used. Designed methods for animation and scene transformation are applied to display three dimensional finite element grid of coordinates. The following text explains theoretical basics which are then adopted to Java program.
Description
katedra: KSI; přílohy: 1 CD; rozsah: 57
Subject(s)
java, java 3d, netbeans ide, gmsh, java, java 3d, netbeans ide, gmsh
Citation
ISSN
ISBN