Interpretace přírodního a kulturního dědictví v muzeu Semily

Title Alternative:Interpretation of Natural and Cultural Heritage in the Semily Museum
Abstract
Bakalářská práce se zabývá interpretací přírodního a kulturního dědictví v muzeu Semily. Cílem bylo vytvořit vzdělávací program, následně ho zrealizovat a vyhodnotit. První část se zabývá muzejní pedagogikou, muzeem a vzdělávání v něm. Ve druhé části je popisováno semilské muzeum a program, který je na konci vyhodnocen.
This bachelor thesis deals with an interpretation of natural and cultural heritage in the Semily museum. The aim was to create an educational programme, then implement it and evaluate it. The first part deals with museum pedagogy, museum and education in it. The second part describes the Semily museum and the programme, which is evaluated at the end.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN