Děčín jako významné místo v historii české sportovní gymnastiky

Title Alternative:Town Děčín as an important place in the history of Czech artistic gymnastics
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá historií děčínské sportovní gymnastiky v rozmezí let 1945-2016 v kontextu vývoje české i světové sportovní gymnastiky. Stěžejní informace byly čerpány ze soukromého archivu současného děčínského oddílu sportovní gymnastiky GSK Spartak Děčín. Práce je členěna dle vývoje společenského a tělovýchovného do několika časových úseků, přičemž detailnější analýzu věnuje především 90. létům 20. století.
This thesis deals history of artistic gymnastics in Děčín in the years 1945-2016 from perspective of development the czech and world artistic gymnastics. The main informations were obtained from the archives present club of artistic gymnastics in Děčín GSK Spartak. The thesis is divided by social and sports development into several intervals and detail analysis deals the nineties of the twentieth century.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN