Kultura pohřbívání v židovství

Title Alternative:Culture of Burying in Judaism
Abstract
Bakalářská práce Kultura pohřbívání v židovství vychází ze zpracování odborných publikací a relevantních internetových zdrojů. Jejím cílem je zachytit a uspořádat tradiční židovské rituály vykonávané při péči o nemocné a zesnulé osoby. Obecně charakterizuje způsob pohřbívání včetně popisu židovského hřbitova a zároveň mapuje období truchlení pozůstalých.
Bachelor thesis Culture of Burying in Judaism is based on the processing of relevant professional publications and Internet resources. Its aim is to capture and organize traditional Jewish rituals performed in the care of the diseased and the dead individuals. Generally characterizes the way of burying including a description of the Jewish cemetery and also maps the period of mourning survivors.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN