Aktivní stárnutí v domově pro seniory

Title Alternative:Active Aging in Retirement Home
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na aktivní stárnutí v domově pro seniory. Cílem práce je zmapovat nabídku aktivizačních programů, zjistit spokojenost klientů s možnostmi aktivního trávení času v domově. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní terminologii problematiky, popisuje aktivizační programy, které jsou běžné v domově pro seniory. Dále jsou zde zmíněné sociální služby, které jsou poskytovány seniorům. Empirická část bakalářské práce se věnuje výzkumu, který se uskutečnil v domově pro seniory Pohoda v Turnově. Výzkum zjišťuje, jak a za jakých podmínek aktivně stárnou obyvatelé domova pro seniory. Bakalářská práce je zaměřena na aktivní stárnutí v domově pro seniory. Cílem práce je zmapovat nabídku aktivizačních programů, zjistit spokojenost klientů s možnostmi aktivního trávení času v domově. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní terminologii problematiky, popisuje aktivizační programy, které jsou běžné v domově pro seniory. Dále jsou zde zmíněné sociální služby, které jsou poskytovány seniorům. Empirická část bakalářské práce se věnuje výzkumu, který se uskutečnil v domově pro seniory Pohoda v Turnově. Výzkum zjišťuje, jak a za jakých podmínek aktivně stárnou obyvatelé domova pro seniory. The Bachelor thesis is focused on active aging in homes for elderly people. The aim is to map the range of activation programs, determine client satisfaction with the possibilities to actively spend their time. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part defines basic terminology problems, describes activation programs, which are common in homes for elderly people. Social services that are provided to seniors are also mentioned in this part. The empirical part of the thesis is devoted to a research, which took place in Trutnov in a home for elderly people called Pohoda. The research explores how and under what conditions residents of the home age actively.
Bakalářská práce je zaměřena na aktivní stárnutí v domově pro seniory. Cílem práce je zmapovat nabídku aktivizačních programů, zjistit spokojenost klientů s možnostmi aktivního trávení času v domově. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje základní terminologii problematiky, popisuje aktivizační programy, které jsou běžné v domově pro seniory. Dále jsou zde zmíněné sociální služby, které jsou poskytovány seniorům. Empirická část bakalářské práce se věnuje výzkumu, který se uskutečnil v domově pro seniory Pohoda v Turnově. Výzkum zjišťuje, jak a za jakých podmínek aktivně stárnou obyvatelé domova pro seniory. The Bachelor thesis is focused on active aging in homes for elderly people. The aim is to map the range of activation programs, determine client satisfaction with the possibilities to actively spend their time. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part defines basic terminology problems, describes activation programs, which are common in homes for elderly people. Social services that are provided to seniors are also mentioned in this part. The empirical part of the thesis is devoted to a research, which took place in Trutnov in a home for elderly people called Pohoda. The research explores how and under what conditions residents of the home age actively.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN