Důsledky autoritativní výchovy pro volbu vlastního rodičovského výchovného stylu (kazuistiky)

Title Alternative:Consequences of Authoritative Upbringing for the Choice of Personal style of Education (Case Studies)