Finanční analýza firmy Sklárna a Minipivovar Novosad a Syn Harrachov s.r.o.

Title Alternative:The financial analysis of the firm Sklárna a Minipivovar Novosad a Syn Harrachov s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is engaged in the financial analysis of the selected company. The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. The financial analysis procedures are discribed in the theoretical part. The financial analysis of the selected company and evaluetion of the results are realized in the practical part. In the end is realized overall evaluetion of the results of the financial analysis and own proposals lead to improve of the economic situation of the company.
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány metody a postupy finanční analýzy. V praktické části je provedena finanční analýza vybrané společnosti a zhodnocení zjištěných výsledků. V závěrečné části je provedeno celkové zhodnocení výsledků finanční analýzy a vlastní návrhy na zlepšení hospodářské situace společnosti.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 80 s.
Subject(s)
financial analysis, financial management, financial ratios, balance sheet, profit and loss report, assets, liabilities, finanční analýza, finanční řízení, metody, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aktiva, pasiva
Citation
ISSN
ISBN