Hodnotové řízení ve Škoda Auto a.s.

Title Alternative:Evaluation proceedings in Škoda Auto a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this thesis is value proceedings in the company Skoda Auto Inc. where these are commonly calculated by the index of EVA. The work consists of two parts ? of a theoretical and a practical one. The theoretical part explains the term of economic added value from its formation across the development to its current shape and the form of calculation with all the important steps for gaining the correct result for evaluation of the firm. It does not leave out of consideration the other financial indicators which contribute to the calculation of the method EVA. Furthermore the theoretical part deals with the way of transformation of data from accounting, which is important for the economic added value calculation. The practical part contains methodology of calculation and the calculation of the project itself, which is focused on the company Skoda Auto Inc. At the beginning of the practical part there is a familiarization with the firm from its history to the present. The following part describes the usage of economic added value in the firm and the other indicators needed for the calculation of EVA. The work also contains the calculated project or the values for the years 2004 ? 2009 (the source of the introduced data are the annual reports of the company), where there is a distinct development of this indicator in connection with the worldwide financial situation. The résumé of my thesis is devoted to the conclusion of the discovered results and to the evaluation of the financial situation.
Tématem této diplomové práce je hodnotové řízení ve společnosti Škoda Auto a.s., které je ve firmě počítáno přes ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA ? economic value added). Práce se skládá ze dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlen pojem ekonomické přidané hodnoty od svého vzniku přes vývoj až po současnou podobu a formu výpočtu se všemi důležitými kroky pro získání správného výsledku ocenění firmy. Nejsou zde opomenuty ani další finanční ukazatele, které přispívají k výpočtu metody EVA. Dále je v teoretické části uveden způsob transformace dat z účetnictví, které jsou důležité pro výpočet ekonomické přidané hodnoty. Praktická část obsahuje metodiku výpočtu a výpočet samotného projektu, který je zaměřený na firmu Škoda Auto a.s. Na začátku praktické části je seznámení s firmou od její historie po současnost. V další části je popsáno využití ekonomické přidané hodnoty ve firmě, a jaké další ukazatele jsou při výpočtu EVA nutné. Práce také obsahuje vypočítaný projekt neboli hodnoty za roky 2004 ? 2009 (zdrojem uvedených dat jsou výroční zprávy společnosti), kde je zřetelný vývoj tohoto ukazatele v návaznosti na celosvětovou finanční situaci. Závěr mé diplomové práce je věnován shrnutí zjištěných výsledků a vyhodnocena finanční situace.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD; rozsah: 101
Subject(s)
economic value added, company evaluation, weighted average cost of capital, market value added, return on investment, return on equity, skoda auto inc, company effectivity, profit, net operating profit after tax, ekonomická přidaná hodnota, hodnota podniku, kapitálové náklady, přidaná tržní hodnota, rentabilita vloženého kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, škoda auto a.s, výkonnost podniku, zisk, zisk z operativní činnosti
Citation
ISSN
ISBN