Podpora obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii

Title Alternative:Promotion of renewable energy sources in the European Union
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Master's thesis, which is developed into 15 chapters, deals with renewable and non-renewable sources of energy, which are the first in the 2nd and in the 3rd chapter defined. 4., 5. and 6. chapter then focuses on renewable sources of energy, their history and potential. Characteristics of individual renewable energy sources are submitted in the 7th chapter, which in its sub chapters lists selected sources such as solar, hydroelectric and geothermal energy, biomass and wind energy. The central part of this paper consists of Chapter 8, which deals with renewable energy sources in the European Union and chapter 12 environmental taxes and the financial crisis and 13 financial crisis and its impact on renewable energy sources, because they are highly engaged in the current issue now. Proposals for renewable energy usage in the Czech Republic are set out in the 14th chapter and thesis is completed by the 15th chapter in which the work is concluded.
Diplomová práce, která je rozpracovaná do 15. kapitol, se zabývá problematikou obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, které nejdříve definuje ve 2. a ve 3. kapitole. 4., 5. a 6. kapitola se pak již zaměřuje na obnovitelné zdroje, jejich historii a potenciál. Charakteristiku jednotlivých obnovitelných zdrojů energie podává 7. kapitola, která ve svých podkapitolách uvádí vybrané zdroje jako je sluneční, vodní a geotermální energie, spalování biomasy a větrná energie. Stěžejní část práce tvoří kapitola 8., která se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii a kapitoly 12. ekologické daně a finanční krize a 13. finanční krize a její dopad na obnovitelné zdroje energie, neboť se věnují vysoce aktuální problematice současnosti. Návrhy na využití obnovitelných zdrojů energie v České republice jsou uvedeny ve 14. kapitole a diplomovou práci zakončuje 15. kapitola, ve které je uveden závěr práce.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 93
Subject(s)
renewable resource, sunshine, wind, water, biomass, geothermal, energy, environmental reform, environmental tax, financial crisis, obnovitelný zdroj, slunce, vítr, voda, biomasa, geotermální, energie, ekologická reforma, ekologická daň, finanční krize
Citation
ISSN
ISBN