Zajištění kurzových rizik v zahraničním obchodě - případová studie firmy Škoda Auto a. s.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dubová, Markéta
dc.contributor.author Kaplanová, Pavla
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5081
dc.description katedra: KFÚ; cs
dc.description.abstract If a company does not run the risk at its business activity or even avoids it, in most cases this leads to the unfavourable economic result in the longtime horizon, due to not using all the business opportunities. To lead the company successfully it is necessary to consider all possible risks especially in the international trade. The company must identify these risks in time, evaluate them and find the right methods to minimalize them as much as possible or avoid them completely. The companies, which focus their business activities on exporting their own products, divide their possible risks among the markets where they do their business in. These risks develop differently and contribute to the larger stability of the companies' results. The exchange rate risk is very important in the international trade and the business relations. The impact of the exchange rates development and the exchange rate risk can be eliminated by a suitable choice of the traded currency, by risk calculation in the price and mostly by operations in the foreign exchange markets. The view of the hedging of exchange rate risk is effected by the impact of globalization, implementation of currency euro and the entry of the Czech republic to the European union. en
dc.description.abstract Pokud firma nepodstupuje při své podnikatelské činnosti rizika, nebo se jim dokonce vyhýbá, vede to v dlouhodobém horizontu ve většině případů k nepříznivým hospodářským výsledkům firmy díky nevyužívání všech podnikatelských příležitostí. K úspěšnému vedení firmy je v současné době nezbytné zvážit všechna možná rizika, a to především v mezinárodním obchodě. Tato rizika musí firma včas identifikovat, ohodnotit a hledat metody, jak je co nejvíce minimalizovat nebo se jim úplně vyhnout. Firma, která svou podnikatelskou činnost směřuje na vývoz svých produktů, svá možná rizika rozděluje mezi trhy, na kterých obchoduje. Tato rizika se vyvíjejí odlišně a přispívají k větší stabilitě podnikatelských výsledků. Velmi významným rizikem v mezinárodním obchodě a obchodních vztazích je riziko kurzové. Vliv vývoje devizových kurzů a kurzové riziko lze eliminovat vhodným výběrem obchodované měny, kalkulací rizika do ceny a hlavně operacemi na devizových trzích. Vlivem globalizace, zavedením eura, vstupem České republiky do Evropské unie, všemi těmito změnami v posledních letech je ovlivňován pohled na zajištění kurzového rizika. České firmy se v nedávné době se zajišťujícími instrumenty teprve seznamovaly nebo začínaly se zaváděním těchto operací a některé firmy, jako největší český exportér Škoda Auto a. s., již tyto instrumenty několik let úspěšně používají. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject apreciace kurzu appreciation of the exchange rate en
dc.title Zajištění kurzových rizik v zahraničním obchodě - případová studie firmy Škoda Auto a. s. cs
dc.title.alternative HEDGING OF EXCHANGE RATE RISKS IN THE INTERNATIONAL TRADE - CASE STUDY OF THE COMPANY ŠKODA AUTO A. S. en
dc.type Thesis
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-02-04
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 13603
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 362879
dc.subject.verbis zahraniční obchod cs
dc.subject.verbis devizové kurzy cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:16:07 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account