Absorpce podpory z OPPP - Reality ve vybrané hospodářsky slabé oblasti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rydvalová, Petra
dc.contributor.author Šugárová, Hana
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5053
dc.description katedra: KPE; rozsah: 77 cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá absorpcí podpory z OPPP - Reality v hospodářsky slabé oblasti. Cílem této práce je zjistit zda byly prostředky z OPPP efektivně využity a zda měly přínos pro hospodářsky slabou oblast. Nejprve je vysvětlena podstata OPPP a jeho programu Reality. V praktické části je představena společnost Beneš a Lát, slévárna a strojírna a.s. a obec Slaná. Po seznámení s minulou a současnou situací je pro vyhodnocení přínosů projektu využita metoda cost benefit analýzy. Byly zpracovány různé varianty pohledu vlivu projektu na rozvoj obce. Pro každou z možností byla vypracována nulová varianta. Nulová varianta je základním přístupem analýzy projektu, který si klade za cíl porovnat situaci, kdy k realizaci projektu dojde, či nedojde. Výsledky dosažené zpracováním této práce jsou shrnuty a uvedeny v závěru. Lze konstatovat, že celkové přínosy hodnoceného projektu revitalizace brownfields v sociální oblasti odpovídají vynaloženým nákladům. cs
dc.description.abstract This diploma work deals with the absorption capacity from OP Industry and Enterprise - Reality in economically depressed area. The aim of this work is appoint a benefit of OP Industry and Enterprise in economically depressed area. There are explained the basic terms of the OP Industry and Enterprise and program Reality. In the practical part is introduced the organization Beneš a Lát, slévárna a strojírna a.s and municipality Slaná. After acquainting with the past and present situation the work dedicates itself to the Cost - benefits analysis. For a project could be considered the do nothing alternative. The do nothing alternative is the basic approach of the project analysis that aims at least to compare the situations with and without project. The conclusion of this work summarizes the data reached by analysis. Can we say that the overall welfare gains arising from the project are worth its cost. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject cost-benefit analysis cs
dc.subject brownfields cs
dc.subject hospodářsky slabé oblasti cs
dc.subject operační program průmysl a podnikání cs
dc.subject projektové řízení cs
dc.subject cost-benefit analysis en
dc.subject brownfields en
dc.subject economically depressed area en
dc.subject operational programme industry and enterprise en
dc.subject project management en
dc.title Absorpce podpory z OPPP - Reality ve vybrané hospodářsky slabé oblasti cs
dc.title.alternative Absorption capacity from OP Industry and Enterprise - Reality in economically depressed area en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-09
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 14313
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 362334


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account