Informační systém jako součást logistické strategie

Title Alternative:Information system like a part of logistic strategy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu informačního systému a jeho kritických míst v návaznosti na logistické činnosti ve společnosti PAVLŮ - Complex, s. r. o., která se zabývá prodejem strojů na výrobu PVC a AL oken. Obsah práce je rozdělen do několika částí. Po úvodní charakteristice společnosti tvoří samostatnou část detailní popis logistického systému. Následuje podrobná analýza informačního systému, který je v současné době ve společnosti používán. Tato část ústí v nalezení kritických a problémových míst systému. Dalším krokem je zpracování informací o kritických oblastech a určení návrhů na inovaci informačního systému. Po nalezení vhodného návrhu následuje výběr implementačního partnera a samotná implementace inovačního systému. Závěrečná část se věnuje zhodnocení implementovaného návrhu.
This thesis deals with the analysis of the information system and their critical points in continuity with logistics activities in the company PAVLŮ - Complex, s. r. o. This company sells machines for the production of PVC and AL windows. This thesis is divided into a few sections. After the opening characteristics of the company follows detailed description of logistic system. Then comes the analysis of information system used at present. This part leads in location of critical points. The further step is to process these informations about critical sections and to suggest inovation of information system. After the location of suitable suggest follow the choice of implementation partner and the implementation of inovation system. The closing part turn to evaluation of implementation suggest.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 78
Subject(s)
altus vario, crm, distribuční řetězec, erp, implementace, informace, informační systém, komunikace, logistika, logistické činnosti, logistický systém, altus vario, crm, chain of distribution, erp, implementation, information, information system, communication, logistic, logistics activities, logistic system
Citation
ISSN
ISBN