Internetové obchodování

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strnad, Pavel
dc.contributor.author Drahoňovský, Pavel
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4982
dc.description katedra: KMG; rozsah: 92 s. cs
dc.description.abstract The diploma thesis is focused on a relatively young branch of marketing, namely Internet trading. Purpose of this work is to explore wide spectrum of the Internet shops, analyze their strong and weak spots, conclude advantages and disadvantages and consequently propose a solution for all problems and drawbacks, which result from trading on a digitized level. The thesis consists of two major parts. Theoretical part concentrates mainly on a relatively short history of the Internet itself, investigates its possibilities and particularly analyses all benefits of using the Internet by marketing experts. The following practical part is aimed at analyzing several Internet shops from various branches. The goal is to highlight their pros and cons, summarize them and use the conclusion to develop a marketing-based guide for creating an one´s own Internet shop. en
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá relativně mladým odvětvím marketingu, a to internetovým obchodováním. Cílem práce je prozkoumat široké spektrum internetových obchodů, analyzovat jejich silné a slabé stránky, shrnout výhody a nevýhody všech obchodů a následně navrhnout řešení všech problémů a nevýhod, které plynou z obchodování na digitalizované úrovni. Práce je složena ze dvou stěžejních částí. Teoretická část se koncentruje především na relativně krátkou historii Internetu, zkoumá jeho možnosti a podrobně rozebírá způsoby, jakými může být Internet nápomocen marketérům. Následná praktická část se zabývá užším výběrem několika málo internetových obchodů z různých spotřebních odvětví a vyzdvihuje jejich klady a zápory, které v závěru rekapituluje a analyzuje, aby napomohla vzniku marketingovému postupu k vytvoření vlastního internetového obchodu. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject internet en
dc.subject online shop en
dc.subject customer en
dc.subject product en
dc.subject payment en
dc.subject freight service en
dc.subject sales returns en
dc.subject registration form en
dc.subject communication en
dc.subject security en
dc.subject internet cs
dc.subject internetový obchod cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject produkt cs
dc.subject platba cs
dc.subject doprava zboží cs
dc.subject reklamace cs
dc.subject registrace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.title Internetové obchodování cs
dc.title.alternative Internet trading en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-10
dc.date.committed 2008-05-09
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KMG cs
local.identifier.stag 14386
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 359303
dc.subject.verbis internet cs
dc.subject.verbis internetový marketing cs
dc.subject.verbis Internet en
dc.subject.verbis Internet marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:08 cs
local.verbis.studijniprogram KMG cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account