Testování odolnosti průmyslových napěťových zdrojů vůči VQ událostem a rušení

Title Alternative:Immunity Testing of Industrial DC Power Supplies to Voltage Quality Events and Disturbances
Abstract
Práce se zabývá testováním odolnosti napěťových zdrojů vůči událostem ovlivňujícím kvalitu napájení a rušení. V první části se nachází seznámení s relevantními normami použitými v rámci měření, dále seznámení s konstrukcí spínaných zdrojů a s veličinami potřebnými k pochopení souvislostí.V druhé části se popisují vytvořené testovací skripty z prostředí Matlab simulující nežádoucí události na vstupu zdroje. Závěrem práce se provádí vyhodnocení jednotlivých jednotek.
The thesis focuses on testing immunity of the power sources against voltage quality events and interference. The first part contains familiarization with used standards, construction of power sources and with quantities needed for understanding context.In the second part are described all Matlab scripts simulating unwanted events on the power source input. At the end there are results of the performed evaluation.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN